vada
News

भर्खरै गण्डक ब्यारेजमा पनि डेन्जर बाढी – सबै ढोका खोलियो,पानी सबै बिहार पस्यो…बिहार जोगाउनै गाह्रो! (हेर्नुहोस भिडियो)

भर्खरै गण्डक ब्यारेजमा पनि डेन्जर बाढी – सबै ढोका खोलियो,पानी सबै बिहार पस्यो…बिहार जोगाउनै गाह्रो! (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै गण्डक ब्यारेजमा पनि डेन्जर बाढी – सबै ढोका खोलियो,पानी सबै बिहार पस्यो…बिहार जोगाउनै गाह्रो! (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै गण्डक ब्यारेजमा पनि डेन्जर बाढी – सबै ढोका खोलियो,पानी सबै बिहार पस्यो…बिहार जोगाउनै गाह्रो! (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button